Daily wear metal rolex replica watch should pay attention to keep away from corrosive liquids, once found the bracelet, the clasp of rolex replica watches the link and function abnormalities, in order to replica rolex prevent the strap from causing damage or loss, please go to the service center for omega replica watches testing and maintenance.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Author 1

Felaket Yönetim Sistemleri

Felaket yönetimi, olağanüstü bir durum meydana geldiğinde kurumun kritik hizmet ve süreçlerini ayakta tutan bileşenlerin nasıl kurtarılacağına yönelik yapılan bir çalışmadır. İş sürekliliği ise olağanüstü bir durum karşısında kurumun kritik hizmet ve süreçlerinin kesintisiz bir şekilde ya da kurumun belirlediği minimum hizmet seviyesinde çalışmaya devam etmesi için gerçekleştirilen çalışmaların bütünüdür.

Devamı
Service 2

Haberleşme Teknolojileri

Tesla, Haberleşme Ağı Çözümlerini iki ana başlık altında sunmaktadır; Geniş Alan Ağı (WAN) ve Yerel Alan Ağı (LAN) sistemleri. Uçtan uca ihtiyaçlarınız doğrultusunda projelendirilen haberleşme sistemleri aynı zamanda güvenlik prensipleri açısından da tüm riskler hesaplanarak planlanmaktadır.

Devamı
Service 3

Kümeleme Hizmetleri

Cluster yapılar için Tesla üç ayrı çözüm üzerinde durmakta ve proje üretmektedir. Bu başlıklar; Disk Clustering, Server Clustering ve Zone Clustering'tir. Kümeleme çözümlerimiz oluşturulurken iş sürekliliğiniz esas olmak üzere risk ve maliyet analizlerinizde yapılarak ihitiyaçlarınıza göre projeler üretilmektedir.

Devamı
Service 1

Veri ve Haberleşme Merkezi Hizmetleri

Sahip olma maliyetlerinizi düşürmek, teknolojik açıdan günceli yakalamak, güvenlik, yedekleme ve destek hizmetlerini sorunsuz alabilmeniz için Tesla'nın Veri ve Haberleşme Merkezlerini kullanabilirsiniz. Bu merkezler aynı zamanda kümeleme çözümleride sunmaktadır. İşinize odaklanarak verimliliğinizi arttıran merkezlerimiz sizlere de hizmet vermekten gurur ve mutluluk duyacaktır.

Devamı
Service 2

Teknik Servis Hizmetleri

Müşterilerimizin BT altyapısında yer alan ürünlerin uçtan uca standartlara uygun biçimde çalıştırılmasını sağlamak, Müşterimizde yer alan sistem ve veri iletişim ağında bulunan ürünlerden oluşan BT alt yapısını bir bütün olarak çalışır durumda bulundurmak ve sistemden en iyi performans değerlerini elde etmek amacıyla Tesla tarafından sağlanan teknik destek hizmetleridir.

Devamı
Service 3

Güvenlik

Haberleşme ve veri güvenliği, bir varlık türü olarak bilginin izinsiz veya yetkisiz bir biçimde erişim, kullanım, değiştirilme, ifşa edilme, ortadan kaldırılma, el değiştirme ve hasar verilmesini önlemek olarak tanımlanır ve "gizlilik", "bütünlük" ve "erişilebilirlik" olarak isimlendirilen üç temel unsurdan meydana gelir. Bu üç temel güvenlik öğesinden herhangi biri zarar görürse güvenlik zafiyeti oluşur.

Devamı

İş Ortaklarımız

Client Name
Client Name
Client Name
Client Name
Client Name
Client Name
Client Name
Client Name
Client Name
Client Name
Client Name
Client Name